Mikon blogi

Mikko Manninen

kehitysjohtaja, Nuotio Digital Oy