Sosiaalisen median käyttöä pidetään nykyään niin tavallisena ilmiönä, ettei kaikkia sen vaaroja välttämättä tunnisteta. Suurimmalla osalla ihmisistä käyttö pysyy kohtuudessa, silti somen koukuttava luonne voi houkutella liialliseen käyttöön.  Esim. 2-4 tuntia sosiaalisen median käyttöä päivässä tai 13-18 pistettä Bergen Social median addiction scale testissä voi viitata sosiaalisen median liialliseen käyttöön. Tätä pienemmät määrät ovat tyypillisesti hallittua käyttöä ja ylittävät määrät voivat viitata selvään riippuvuuteen sosiaalisesta mediasta. Tällaiset rajat on hahmoteltu tutkimuskirjallisuuden perusteella uudessa “Sosiaalisen median liikakäyttö -hallintaan” verkkokurssissa, joka on tuotettu osana Mikko Mannisen Ylempi amk –opinnäytetyötä Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Nuotio Digital toimi työn toimeksiantajana. Avoimen verkkokurssin prototyyppi on osa yrityksen vastuullisuutta painottavaa strategiaa.

Kurssin kohderyhmänä ovat nimenomaan liikakäyttäjät, jotka eivät varsinaisesti ole riippuvaisia sosiaalisesta mediasta, mutta käyttävät sitä silti kuitenkin liikaa. Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan tätä ryhmää edustaa noin viidennes sosiaalisen median käyttäjistä. Käyttö ei ole vielä pakonomaista, mutta aiheuttaa kuitenkin haittaa muuhun elämään. Liikakäyttö on huono tapa, jossa riippuvuuden/addiktion lieveilmiöitä hyvinvointiin on nähtävissä pienemmässä mittakaavassa.

Sosiaalinen media ja perinteinen uutismedia muodostavat limittyneen kokemuksen, jossa käyttäjien virta kulkee mediatyypistä toiseen. On vaikeaa sanoa, mistä sosiaalinen media alkaa ja mistä uutismedia alkaa. Tämä limittyminen lisää osaltaa koukuttumista. Some on tapa hallita sisältövirtaa. Sosiaalisen median alustojen algoritmit huomaavat nopeasti, mikä käyttäjää kiinnostaa ja tarjoavat sisältöä monipuolisesti tunneskaalan alueilla. Erityisen kiinnostavia tapahtumia sattuu kuitenkin sattumanvaraisesti, ei liikaa eikä liian vähän. Tutkimuksien mukaan tällainen epäsäännöllinen ja yllätyksellinen palkitsemisen malli koukuttaa ihmiset palvelun käyttäjäksi.

 

 

Kuva: Somen ja uutismedian suhde toisiinsa

Tyypillisiä liikakäytön ja riippuvuuden haitallisia ilmiöitä ovat esimerkiksi unenlaadun, mielialan ja keskittymisen heikkeneminen, joka voi aiheuttaa haittaa opiskelumenestykseen ja ihmissuhteisiin. Ilmiön suoraa syy-seuraus vaikutussuhdetta ei ole vielä tutkimuksissa osoitettu, kyseessä on ns. yhteisesiintyvyys, eli nämä ilmiöt esiintyvät samaan aikaan. Myöskään virallista tautiluokitusta riippuvuudelle sosiaalisesta mediasta ei vielä ole, toisin kuin esim. digipeliriippuvuudelle on. Se on kuitenkin osa toiminnallisia riippuvuuksia ja internetriippuvuutta. Ilmiöstä on käytetty myös nimeä käyttäytymisaddiktio.
Kuva: riippuvuudet jakautuvat aineriippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. ”Sipuli”-kuvio hahmottaa someriippuuden suhteessa muihin käsitteisiin.

Verkkokurssin tuotekehitysprosessi, sosiaalisen median liikakäytön tieteellinen tausta sekä käytettävissä olevat tukikeinot selvitettiin opinnäytetyössä. Tehokkaita keinoja tutkimuksien mukaan ovat. mm. automaattiset käyttöaikamuistutukset ja rajoitukset, jotka voi kytkeä kaikissa puhelimissa päälle. Somen käyttö kannattaakin rajata vain yhteen laitteeseen, jossa rajoitukset ovat. Vapautuneen ajan paikalle voi miettiä jokin hyvinvointia tukeva uusi tapajärjestelmä, jota alkaa päivittäin toteuttamaan ja päättää siihen esim. tietty aika. Tällaisia voivat olla esim. opiskelu, liikuntaharrastukset, yhdistys- tai poliittinen toiminta, ihmissuhteiden ylläpito tai muu toiminta, jolla on merkitystä.
Kuva: Tuotekehitys jakautui neljään eri vaiheeseen, joiden aikana sitä dokumentoitiin ja havainnoitiin.

Kurssin käytettävyyttä ja sisältöä testasi 13 hengen koekäyttäjäryhmä, jonka palautteen pohjalta sitä jatkokehitetään. -Sain koekäyttäjiltä arvokasta palautetta, moni oli kiinnostunut myös laajemmasta kurssista. Kiitos kaikille käyttäjille, jotka laittoivat siihen aikaansa ja antoivat kommentteja. Työn aikana on oppinut paljon tuotekehitysprosessin eri vaiheista. Manninen kertoo. -Monet kertoivat myös, että ovat alkaneet miettimään somen käyttöä uudesta näkökulmasta. Myös se, että puhelimessa on digitaalinen hyvinvointi -osio, oli usein uutta. Opinnäytetyön raporttiin ja siinä tehtyihin selvityksiin voi tutustua täällä. Työ kuuluu Liikunnanohjaaja ylempi amk -opintoihin, jotka muodostuvat liikkeenjohtamisen kehittämisen opinnoista ja esimerkiksi hyvinvointiteknologian ja terveyden ja hyvinvoinnin strategisen johtamisen opinnoista. Verkkokurssin prototyyppiin voi kirjautua käyttäjäksi kohdasta “rekisteröidy ilmaiseksi”. Suorittaminen vie yleensä n. 20-30 min, mutta sen voi suorittaa myös usemman päivän aikana ja sillä välin havainnoida omaa somenkäyttöä.

Kurssin prototyyppin voi rekisteröityä tästä linkistä avautuvalla sivulla kohdasta ”rekisteröidy ilmaiseksi”. Tässä tarkemmat ohjeet.

Bergen social median addiction -testin voi tehdä esimerkiksi verkossa tässä linkissä. Kyseisessä testissä “liikakäytön” aluetta kutsutaan nimellä “moderate addiction”.

Lisätiedot: mikko.manninen@nuotiodigital.fi