Nuotio Digital on saanut työsuojelurahastolta koulutusmenetelmä -rahoituksen Työelämän sosiaalisen median liikakäyttö hallintaan työkalupakki -hankkeeseen. Hankkeessa suunnitellaan verkossa toimiva työkalupakki, joka kantaa nimeä someylitoissa.fi. Se sisältää asiantuntijoiden haastatteluja aiheeseen liittyen eri aihepiireistä, kuten työhyvinvointi, psykologia, teknologia ja sosiaaliset suhteet sekä vinkkejä, mistä aiheeseen löytyy lisää apua ja tietoa. Lisäksi pakissa on nopeasti käyttöönotettavia työkaluja liiallisen sosiaalisen median käytön hallintaa varten. 

Pakkia voi käyttää kuka tahansa, eikä se vaadi kirjautumista. Erityinen kohderyhmä ovat kuitenkin esimerkiksi HR-ammattilaiset ja työhyvinvoinnin asiantuntijat ja he, jotka käyttävät sosiaalista mediaa työssään.  Lisäksi kohderyhmänä ovat kaikki, jotka kokevat, että liika sosiaalisen median käyttö tai sisällöt haittaavat työelämän tehtäviin keskittymistä ja ajankäyttöä.

Sosiaalinen media on luonut paljon mahdollisuuksia työ- ja vapaa-ajan elämään ja siinä on myös paljon hyvää. Ilmiön luonne on silti monimutkainen ja se on luonteeltaan helposti koukuttavaa. Algoritmit on lopulta tehty sitä silmällä pitäen, että ihmiset viettävät palveluissa mahdollisimman paljon aikaa ja jatkavat käyttöä vuosikausia.

Kun työikäiset oppivat käyttämään erilaisia keinoja käytön hallintaan, on myös omalla esimerkillä helpompi johtaa lasten ja nuorten somenkäytön määrää.

Hankkeessa jatkokehitetään Mikko Mannisen Ylemmän amk:n opinnäytetyössä kehittämää sosiaalisen median liikakäyttö hallintaan sisältöä ja verkkokurssin prototyyppiä. Hankkeessa fokus on työelämän kehittämisessä ja kirjautumista vaativan kurssin sijaan kyseessä on avoin työkalupakki. Hankkeessa on kumppanina mm. Työturvallisuuskeskus, lisäksi otamme ja kutsumme  mukaan uusia kumppaneita ja asiantuntijoita haastateltavaksi. 

Yhteystiedot: 

mikko.manninen@nuotiodigital.fi Puh: 050-5707175