Nuotio Digital sai Elyn kehittämisavustusta vuonna 2021 PlanGreen -hankkeeseen, jossa kehitettiin PlanGreen – kestävän kehityksen työkalun konsepti. Tänä vuonna saimme hankkeeseen jatkorahoitusta, jonka avulla on tavoitteena pilotoida järjestelmää ja rakentaa ensimmäinen rajapinta ulkoiseen järjestelmään – Fingrid Datahubiin. 

PlanGreen – mikä se on?

PlanGreen on pk-yritysten työkalu, jolla voi automatisoida rajapintojen kautta mahdollisimman pitkälle yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan tarvittavia avainlukuja ja muodostaa kokonaisuutena päästölaskennan tärkeimmän luvun; hiilijalanjäljen. Järjestelmän pohjastandardina käytetään GHG protokollan päästöjen laskentatapaa, jossa jaotellaan päästöt kolmeen eri kategoriaan; scope 1, scope 2 ja scope 3. 

Kuvan lähde: GHG Protocol

Mikä ihmeen scope?


GHG Protokolla on yleisimmin hyväksytty kasvihuonekaasupäästöjen laskentastandardi, jossa yrityksen ja sen arvoketjun päästöt jaetaan kolmeen eri kategoriaan, suoriin päästöihin (scope 1) ja epäsuoriin päästöihin (scope 2 ja scope 3). Suoria päästöjä ovat mm. yrityksen omistamista autoista tulevat päästöt sekä yrityksen omasta energiantuotannosta tulevat päästöt (HUOM! Ei ostoenergia). Scope 1 päästöjen osuus pienten yritysten jalanjäljessä on usein hyvin pieni, ellei satu omistamaan paljon ajoneuvoja, jotka kulkevat fossiilisilla polttoaineilla. Scope 2 päästöt ovat usein merkittävimmät ja helpoiten laskettavissa suoraan datasta kuten ostoenergia ja esimerkiksi työmatkustaminen. Scope 3 päästöt ovat arvoketjussa syntyviä päästöjä joko vaikuttamassa yrityksen tuotteiden syntyyn tai ostamassa ja jakelemassa niitä.

PlanGreenille ensimmäinen mittari; sähkö

PlanGreen tulee hyödyntämään hankkeessa Suomen sähkömarkkinoiden yhteistä sähköjärjestelmää Databubia, joka lanseerattiin Suomen markkinoille helmikuussa 2022. Sen avulla kaikkien yritysten sähkönkäyttötiedot löytyvät yhden järjestelmän takaa – oli mikä sähköyhtiö tahansa. Yrityksen ostosähkö on scope 2 -tietoa eli kertoo yrityksen käyttämän sähkön määrän ja laadun (esim. vihreä sähkö, tuulisähkö, yleissähkö).

PlanGreen myös yrityskulttuurin muutoksen työkalu

PlanGreen mahdollistaa myös pienten ja keskisuurten yritysten mukaan pääsyn kestävän kehityksen tavoitteisiin ja opastamaan koko työyhteisöä uusiin tavoitteisiin. Myöhemmin tavoitteena on lisätä myös muut hiilijalanjälkeen tarvittavat mittarit kuten lämpöenergia, kuljetukset, työmatkat ja jätteet. Tavoitteena on myös mahdollistaa työkalun näkymisen helposti yrityksen verkkosivuilla, jolloin yritys voi kertoa sekä omille asiakkalleen, yhteistyökumppaneilleen että Googlelle (kyllä, hakukone alkaa suosia tulevaisuudessa vastuullisia yrityksiä) omista vastuullisuuden askelistaan. 

Lisätietoja:

Minna Miettunen
projektipäällikkö

puhelin +358 400 984077