Nuotio Digital Oy:lle myönnettiin vuonna 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ”PlanGreen – yritysten ekologisuus näkyväksi” -hanketta varten. Projektissa selvitettiin kestävän kehityksen parametreja ja niiden hyödynnettävyyttä verkkopohjaisessa työkalussa, jonka avulla yritykset voivat tuoda omia vihreitä toimenpiteitä näkyväksi omilla verkkosivuillaan. Projekti oli tutkimus- ja kehityshanke, jossa hyödynnettiin mm. Fingrid Datahub -järjestelmän rajapintoja.

Vuonna 2022 Nuotio DIgitalille myönnettiin jatkorahoitus PlanGreen -hankkeelle ”PlanGreen -kestävän kehityksen raportointityökalu”, jossa tavoitteena on rakentaa PlanGreen järjestelmän runko ja yhdistää se ensimmäiseen tavoitteeseen eli Datahubin rajapintaan ja yrityksen sähkön käyttöön. Järjestelmä rakennetaan skaalautuvaksi ja nykyaikaiseksi, jossa voidaan ottaa huomioon myös muut tavoitteet kuin tavoite 7 (energia).

PlanGreen on kestävän kehityksen raportointityökalu, joka on suunnattu yrityksille. Sen avulla jokainen pienikin yritys pääsee mukaan YK:n kestävän kehityksen tavotteisiin, jotka tulevat ohjaamaan merkittävästi yrityksien liiketoimintamalleja ja -tavoitteita lähitulevaisuudessa jo.

Lisätietoja hankkeesta: Minna MIettunen, projektipäällikkö, minna.miettunen@nuotiodigital.fi, puhelin 0400 984077