Markkinaselvitykset

Onko sinulla uusi tuote tai palvelu, jonka toimivuutta haluavat testata markkinoilla? Vai haluatko selvittää olemassa olevien palveluiden tunnettuvuutta ja toimivuutta?

Kiinnostaako sinua tietää, mitä olemassa olevat asiakkaat ajattelevat yrityksestäsi ja kuinka tyytyväisiä he ovat palveluihisi?

Kasvata asiakasymmärrystä selvittämällä asiakkaidesi tai potentiaalisten asiakkaidesi tarpeita ja toiveita.

Markkinatutkimus Ruotsin markkinoille

Teemme yhteistyötä arvostetun ja laadukkaan ruotsalaisen tutkimuskumppanimme kanssa ja rakennamme asiakkaalle aina asiakastarpeeseen sopivan kokonaisuuden kohderyhmän ja tavoitteiden pohjalta. 

Pohjaa päätöksesi markkinoille lähdöstä tietoon, älä mutuiluun. 

  • Tarkkaan rajattu kohderyhmä
  • Toteutus tarvittaessa toimialakohtaisesti ja maantieteellisesti rajattu
  • Hinta määräytyy sekä kohderyhmän haastavuuden, aikataulun ja kohderyhmän koon mukaan.
  • Myös puhelinhaastattelut

 

Markkinaselvitys Suomen markkinoille

Teemme markkinaselvityksiä tai -kyselyitä kohderyhmä- ja toimialakohtaisesti. Toteutamme kyselyt aina digitaalisessa muodossa. 

  • Tarkkaan rajattu kohderyhmä
  • Toteutus tarvittaessa toimiala – ja maantieteellisesti rajattu
  • Hinta määräytyy sekä kohderyhmän haastavuuden, aikataulun ja kohderyhmän koon mukaan.